תקנון - איזור אישי

 

תקנון שופרסל Online

 
1. ברוכים הבאים לאתר שופרסל Online. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. 

 

  אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון מועדון שופרסל המפורט להלן. 

 

 

2. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון חינם 1-800-56-56-56  , בפנייה באתר (באמצעות ערוץ "צור קשר" או צ'ט עם נציג) ובאמצעות וואטסאפ בטלפון 052-7986644.

 

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר. 

 

3. שופרסל Online הינו ממשק אינטרנטי המופעל דרך אתר ואפליקציה סלולארית, במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "שופרסל Online​" או "האתר" או "האפליקציה", לפי העניין). האתר מנוהל ע"י חברת שופרסל בע"מ מרחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון, (להלן: "שופרסל") במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה. 

 

4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בשופרסל Online יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד שופרסל ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של שופרסל על פי תקנון זה. 

 

5.  לקוח המצטרף לשירות שופרסל Online, מצורף גם למועדון הלקוחות של שופרסל. בהצטרפותו לשירות שופרסל Online מאשר הלקוח כי קרא את תקנון מועדון הלקוחות וכי הוא מסכים לתנאיו, ובפרט אלו המפורטים בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לתקנון מועדון הלקוחות.

 

6. השירות שניתן במסגרת שופרסל Online מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי שופרסל לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות").  על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח ללחוץ על מילת הקישור "זמינות משלוחים" הנמצא בצד שמאל של העמוד בסל הקניות, להקליד את המיקוד של המען במקום המיועד לכך בתפריט וללחוץ "אישור". 

יובהר כי על אף האמור לעיל לשופרסל הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

 

7. אספקת מוצרים שנרכשו בשופרסל Online אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

 

8. רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת משלוח המכיל סיגריות ו/או מוצרי טבק ו/או משקאות משכרים ו/או מוצרי פארם יקרי ערך (על פי קביעתה של הנהלת האתר) - דורשת נוכחות של הלקוח בבית בעת קבלת המשלוח, וזיהויו בתעודת זיהוי או באמצעי זיהוי אחר. 

 


10. מוצרי שופרסל הנמכרים במסגרת שירות שופרסל Online מסופקים באמצעות מוקדי אספקה שהינם חנויות שופרסל או מחסנים ייעודיים או מרכזים לוגיסטיים או כל מקום אחר שממנו תבחר שופרסל על פי שיקול דעתה הבלעדי להפיץ מוצרים ללקוחות.


11. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי שופרסל בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בשופרסל Online לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 


12. שופרסל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות שופרסל Online, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 


13. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין. המוצרים

 

14. בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות של שופרסל ו/או באתר שופרסל, ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".


15. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים"). 


16. שופרסל אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים בשופרסל Online. שופרסל רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. 


17. אופן הצגת המוצרים בשופרסל Online יקבע על ידי שופרסל מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את שופרסל. 


18. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקתשל חנות ההספקה. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, שופרסל תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ"י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן. במקרה זה תעמוד ללקוח האפשרות להחזיר במשלוח הבא את המוצר החלופי במידה ואינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצרים המוחזרים. 


19. במסגרת הרכישה בשופרסל Online, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של שופרסל. יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת שופרסל אונליין, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-6 (שישה) פריטים) מכל מוצר.

 

 

המחירים

 

20. מחירי המוצרים שיפורסמו בשופרסל Online הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר שופרסל Online ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. שופרסל תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 


21. בכל הנוגע למכירות שופרסל Online, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים בשופרסל Online אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי שופרסל מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר שופרסל Online ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תג מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. למניעת ספק בדבר מחירו של המוצר לצרכן, מודבקת מדבקת שופרסל Online על תג מחיר. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט שופרסל Online וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר שופרסל Online כאמור לעיל, ויישמרו למשך 14 יום בלבד.

מחירי המוצרים המסומנים בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יישמרו למשך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, לא כולל הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים.

יובהר כי הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים לא נשמרות, והן יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה. 


22. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שמועד האספקה חל תוך 14 ימים מיום סגירת ההזמנה. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד האספקה.  למען הסר ספק יובהר, כי אם מועד האספקה חל לאחר חלוף 14 ימים מיום סגירת ההזמנה, או לאחר תום תוקף הקופון או השובר האישי, הלקוח יחויב בגין המוצר בהתאם למחירו במועד האספקה. מובהר עוד, כי במקרה זה אם מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע ו/או ללא הטבת קופון / שובר אישי. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת ויישמרו ל-14 ימים נוספים (לא כולל הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה), בהתאם לאמור בסעיף 22 זה לעיל. יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת שופרסל אונליין, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-6 (שישה) פריטים מכל מוצר.


23. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח. 


24. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

 

 

ביצוע הרכישה באתר

  


25. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח. 


26. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. 

בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 


27. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו למוקד האספקה. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לשופרסל Online, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. במקרים הבאים לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם: (א) משלוח בהזמנה ראשונה של הלקוח באתר, (ב) לקוח ששילם עבור קנייתו באמצעות כרטיס אשראי תייר, (ג) הזמנה שמכילה סיגריות ו/או מוצרי טבק ו/או משקאות משכרים ו/או מוצרי פארם יקרי ערך (על פי קביעתה של הנהלת האתר), (ד) מוצרי בשר טחון, (ה) תכשירים ותרופות. 

הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית, או לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ"א וכיוב'.

ככל שבחר הלקוח השארה של מוצרים ליד הדלת, עשויה להתווסף עלות נוספת למשלוח עבור אריזת ואספקת המוצרים בצידניות לשמירת קור בסך של 5 ₪. סכום זה יחויב בעת התשלום עבור המשלוח ולא יוחזר גם אם הלקוח או מי מטעמו נכח בבית במועד ההספקה. התשלום עבור צידנית קירור ישולם ללא תלות בכמות הצידניות שסופקו עם המשלוח.        


28. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת שופרסל Online וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"מעבר לקופה". 


29. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות בשופרסל Online וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 

 מובהר כי שירות שופרסל Online אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

 

 

התשלום

 

30. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "החשבון שלי", "פרטים אישיים". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר. 

 

 

בנוסף, ניתן יהיה לשלם באמצעות כרטיסי תווים מסוג תו הזהב CASH, גיפטקארד CASH וכן בתווים סלולריים מסוג תו הזהב NOW וגיפטקארד NOW (להלן יחד "תווים" או "תווי קנייה"). התשלום בתווים מותנה בכך שהלקוח מסר פרטי כרטיס אשראי כגיבוי לתשלום כאמור בסעיף 30 זה לעיל. מובהר, כי לא ניתן למסור כרטיס לחיוב מיידי (כרטיס דיירקט) ככרטיס גיבוי. סכום החיוב הסופי להזמנה ייקבע בזמן איסוף המוצרים. ככל שבעת החיוב יתברר כי אין יתרה בתו לביצוע התשלום במלואו, יחויב כרטיס הגיבוי בסכום היתרה שנותרה לתשלום.

מובהר כי בעת ביצוע ההזמנה היתרה בתו נותרת ללא שינוי וביצוע העסקה אפשרי בהתאם ליתרה הצבורה בו במועד התשלום.     


31. לאחר חיוב הלקוח ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר ששופרסל תמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה באתר, באפליקציה, בטלפון ובוואטסאפ.


32. על אף האמור לעיל שופרסל שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי או תווים. 


33. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנויות חברת שופרסל בעת מועד האספקה. 

 

 

 שעות פעילות שופרסל Online


34. הקלדה של הזמנה בשופרסל Online אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר או האפליקציה מושבת/ת לצורך תחזוקתו/ה ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של שופרסל Online.  


35. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות האתר, האפליקציה או הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של שופרסל, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע עד 6 שעות 20:00 ביום העסקים שלפני לפני מועד האספקה. 


36. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:

 36.1 ימים א' - ג' : 23:00 - 08:00 (משמונה בבוקר ועד אחת עשרה בלילה).

 36.2 יום ד', ה' : 24:00 - 08:00 (משמונה בבוקר ועד חצות).

 36.3 יום ו' וערבי חג : 15:00- 08:00 (משמונה בבוקר ועד שלוש אחה"צ)


37. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ושופרסל אינה מחויבת למועדים אלה. 

 

 

 

דמי משלוח

 

38. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: שליחת הזמנה דרך אתר שופרסל Online ו/או באמצעות אפליקציית "שופרסל" . 

בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 30 ש"ח בגין אספקת מוצרים בסך כולל של עד 750 ש"ח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. דמי המשלוח בגין אספקת מוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 750 ש"ח יהיו בסך 10 ₪ בלבד. 

כמו כן, הלקוח עשוי להיות מחויב בסכום נוסף בסך של 5 ₪ עבור צידניות קירור, במקרה של בחירה בהשארה ליד הדלת כאמור בסעיף 27 לעיל. מובהר כי סכום זה לא ייחשב כחלק מסכום הקנייה. 


39. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 750 ש"ח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד', יחויב החשבון בדמי משלוח בסך 30 ש"ח בנוסף לסכום הקניה. 


39.1 דמי משלוח בגין מוצרים שמסופקים על ידי צדדים שלישיים הינו כמפורט בסעיף 70.


39.2 מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.

 

  

דמי שירות בגין איסוף עצמי

  

40. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי. 

בנוסף למחירי המוצרים ,יחויב הלקוח בדמי שירות בסך 15 ש"ח, בגין מוצרים אשר כאמור לא מבוצע שילוח לבית הלקוח בגינם, בסך כולל של עד 750 ש"ח, במסגרת הזמנה אחת. דמי השירות בגין המוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 750 ש"ח יהיו בסך 10 ש"ח. 


41. דמי השירות יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום איסוף המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 750 ש"ח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד', יחויב החשבון בדמי שירות בסך 15 ש"ח בנוסף לסכום הקניה. 


42. בקניה של מוצרים מיוחדים שיוגדרו ככאלה מראש ע"י שופרסל, כגון מקרר, טלוויזיה וכו' הלקוח יחויב בנוסף למחיר המוצר בדמי משלוח אשר יקבעו לכל מוצר בנפרד ואשר יצוינו באתר בסמוך לשם המוצר. את מחיר דמי המשלוח ניתן לקבל מנציגי השירות בטלפון או כפי שצוין באתר האינטרנט. דמי המשלוח יכול וישולמו ע"י הלקוח במישרין לידי המוביל. התשלום בגין קנייה של מוצרים מיוחדים יתבצע באמצעות תווי קנייה או כרטיס אשראי בלבד, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטים אישיים". מועד האספקה בגין מוצרים אלו ייקבע בנפרד בנוגע לכל מוצר. 

 
 

אספקה

  

43. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי שופרסל (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של שופרסל שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחד ממוקדי האספקה אשר יבחר על ידי שופרסל בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ושופרסל שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 44. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת מועד ההספקה שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת המועדים האופציונליים לאזור השירות של הלקוח, שתוצג בלחיצה על הקישור "זמינות משלוחים". מובהר כי שופרסל Online תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר עוד, כי ייתכן שבהזמנת מוצרים מסוימים לא ניתן יהיה לבחור במשלוח שופרסל Online באותו היום, ועל הלקוח יהיה לבחור מועד הספקה מאוחר יותר. 


45. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לרשימת המועדים האפשריים והמוצרים בסל, כמפורט לעיל.


46. שופרסל תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, שופרסל אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי שופרסל בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. שופרסל תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור בסעיף 18 לעיל. 


47. שופרסל לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. 


48. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. היה והזמנת הלקוח הינה הזמנתו הראשונה במערכת, יחול האמור בסעיף 27 לעיל. 


49. בעת אספקה של מוצר באיסוף עצמי כאמור בסעיף 40 לעיל, על הלקוח להזדהות בפני הנציג בנקודת האיסוף באמצעות תעודת זיהוי תקפה כמקובל בשופרסל, את כרטיס האשראי באמצעותו ושעל שם המחזיק בו בוצעה ההזמנה וכן את כל פרטי ההזמנה, כולל מספר הזמנה. מובהר כי ללא מסירת כל הפרטים דלעיל לא יסופק המוצר. 


50. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי שופרסל. 

 

 

החזרת מוצרים

 

51. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 


52. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. 

 

 

 מבצעים

  

53. מעת לעת יימכרו מוצרים בשופרסל Online במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים"). 


54. המבצעים הנערכים בשופרסל Online הנם במסגרת מכירות שופרסל Online בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת שופרסל. שופרסל לא תהא מחויבת למכור, במסגרת שופרסל Online, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות שופרסל שאינן שופרסל Online. כמו כן מבצעים שיתנהלו בשופרסל Online לא יחייבו את שופרסל ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה. 


55. במידה ושופרסל תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת שופרסל Online אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר). מחירי המבצע נשמרים למשך 14 ימים מיום סגירת ההזמנה, כמפורט בסעיף ‎20 לעיל. מובהר כי בהתאם לאמור בסעיף 21 לעיל, הטבות קופונים שוברים אישיים אינם נשמרים, ואלה יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.

ככל שתחליט שופרסל להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים בשירות שופרסל Online, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ושופרסל תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

 

 

 

 ביטול / שינוי הזמנה

 

56. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 6 שעות 20:00 ביום העסקים שלפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה, כאמור בסעיף 35 לעיל.


57.. במקרה של שינוי שהוא עדכון של סל המוצרים, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת. במקרה זה יישמרו המחירים והמבצעים ל-14 ימים מעת סגירת הזמנה המעודכנת כאמור בסעיף 22, וזאת למעט הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה. ניתן לבצע עדכון לזמן האספקה בלבד למועד אספקה שיחול עד לא יאוחר משמונה ימים ממועד ההזמנה המקורית. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יחושב מחיר הסל לפי המחירים במועד סגירת ההזמנה המעודכנת והמחירים יישמרו ל-14 ימים כמפורט בסעיף 22, לא כולל הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה. 


58. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון, בצ'ט באתר, באפליקציה ובוואטסאפ. ביטול/שינוי הזמנה למוצרים מיוחדים שנקבע לגביהם מועד אספקה נפרד, כמפורט בסעיף 42 לעיל, יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד. 


59. שופרסל תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה. 


60. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם אלה: (א) טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים); (ב) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (ג) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; (ד) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;; ו- (ה) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; ו- (ו) תכשירים ותרופות. ביטול הרכישה אפשרי באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14ימים מיום אספקת המוצר. ניתן לבטל עסקה באחת מהדרכים הבאות: בטלפון למספר: 1800565656; בדואר רשום לכתובת: מוקד שירות לקוחות, שופרסל בע"מ, רחוב בנימין שמוטקין 30, ראשון לציון 7536333; בדואר אלקטרוני לכתובת Online@shufersal.co.il; באתר – דרך קישור "צור קשר" או בצ'ט; וכן – דרך וואטסאפ.  


61. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות שופרסל כפי שתהא מעת לעת. 


62. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח בשופרסל Online יכולה להתבצע הן באמצעות האינטרנט, והן באמצעות האפליקציה.

למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה באמצעות אפליקציית  "שופרסל" . 


63. בהתאם להוראות החוק, בעת אספקת מוצר חשמלי או אלקטרוני, ניתן למסור, ללא תמורה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר שרכשת בשופרסל אונליין. לא תתאפשר מסירה של פסולת מזיקה. דגשים לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית הלקוח:


63.1 על הלקוח לעדכן מראש את בקשתו לפינוי המוצר הישן.

63.2 המוביל לא יידרש להמתין לפינוי המוצר הישן מעבר לדקות בודדות. 

63.3 הציוד הישן יהיה ריק, שלם ומוכן לפינוי ממקום סביר בו נעשה שימוש בדרך כלל.

63.4 המוצר הישן יהיה במקום בו יוכל לעבור בצורה חלקה ובטוחה ללא צורף בפירוקים.

63.5 המוצר הישן חייב להיות מנותק מחשמל/גז/מים טרם פינויו.

63.6 מוצר ישן מזוהם/בעל סיכון בריאותי/בטיחותי – לא יפונה.

63.7 תוספת עלות תתיכן במקרים של פינוי חריג, כגון הובלה באמצעות מנוף, קומה שלישית ומעלה בבניין ללא מעלית וכאשר נדרש פירוק חלק מהציוד הישן.


64. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בטלפון, באתר (דרך ערוץ "צור קשר" וכן דרך הצ'ט) ובוואטסאפ, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה. 

 

   

הערות למוצר

 

65. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. 


66. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 


67. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

באתר מוצג סימון תזונתי למוצרי המזון הנמכרים בו, לרבות סמלי מזון אדומים, כנדרש בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשע"ח-2017 (בסעיף זה - "התקנות"), וזאת על פי המידע שהתקבל מהספקים ובאחריותם. הסימון התזונתי וסמלי המזון מופיעים בדף המוצר. ניתן להגיע לדף המוצר על ידי הקלקה על המוצר מכל דף באתר. התקנות אינן חלות על מוצרים שיוצרו או יובאו לפני יום 1.1.2020, ומוצרים כאמור ייתכן שיסופקו ללקוח ללא סימון הנדרש בתקנות, אף אם סימון כנ"ל מופיע בדף המוצר. 


68. התמונות הינן להמחשה בלבד. 


69. תוקף המבצע הינו בהתאם למפורסם באתר, בכפוף לשמירת המבצעים וההטבות כמפורט בסעיף 22 לעיל. 

מוצרים ו/או שירותים שיסופקו על-ידי צדדים שלישיים / באספקה בתיאום טלפוני


70. מעת לעת יוצעו באתר מוצרים ו/או שירותים שונים אשר יסופקו ללקוח ישירות על-ידי צדדים שלישיים, שהינם יצרנים ו/או יבואנים ו/או משווקים ו/או ספקים של המוצרים ("ספקי המוצרים"). הוראות סעיפים 70- 77 יחולו בכל הנוגע למוצרים ו/או שירותים שיסופקו על-ידי צדדים שלישיים ושאספקתם מבוצעת בתיאום טלפוני, כמפורט בסעיפים 70-77 להלן, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון האחרות לבין הוראות סעיפים אלה יחולו הוראות סעיפים אלה. 


71. אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה בתיאום ישירות עם ספק המוצר לאחר הרכישה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.

שופרסל תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה בדמי המשלוח. ההטבה יכולה להיות במלוא דמי המשלוח או בחלקם. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי המשלוח או באי חיובו של הלקוח, או במתן הנחה כספית בשווי דמי המשלוח או חלקו, על פי קביעתה של שופרסל.

המחירים באתר אינם כוללים את עלות הובלתם, התקנתם או הרכבתם, אלא אם צוין אחרת  באתר. החיוב בגין הובלה, התקנה או ההרכבה של המוצר, יבוצע על ידי שופרסל או על ידי ספק המוצרים, כפי שייקבע על ידי שופרסל. שופרסל תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה מלאה או חלקית בתשלום עבור הובלה או התקנה או הרכבה, כפי שיפורט באתר. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי המשלוח או באי חיובו של הלקוח, על פי קביעתה של שופרסל. 

שופרסל וספקי המוצרים יהיו רשאים, מעת לעת, לקבוע תנאים והגבלות בכל הנוגע לאספקה והובלה חריגה של מוצרים, לרבות הספקה למקום סמוך בתיאום עם הלקוח. במקרה של הובלה חריגה, שופרסל האתר ו/או ספקי המוצרים רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט באתר ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול הלקוח. לצרכי סעיף זה, הובלה חריגה כוללת הובלה של מוצרים לאזורים המוגדרים על ידי מערכת הביטחון או גורמי אכיפה כבעלי גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, וכן הובלה הדורשת כוח אדם ו/או אמצעים מיוחדים (כגון מנוף) ו/או פעולות מיוחדות (כגון פירוק), לשם הובלתו או הכנסתו לבית הלקוח, כגון הובלה לקומות גבוהות. 

לעיתים האספקה לבית הלקוח תתבצע ע"י שירות משלוחים חיצוני אשר אזורי האספקה שלו שונים מאזורי האספקה של שופרסל. במידה וההזמנה בוצעה מחוץ לאזורי האספקה של נותן שירותי המשלוחים, ספק המוצרים ייצור קשר עם הלקוח לצורך ביטול ההזמנה וזיכוי הלקוח בגינה. 

שופרסל ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם. 


72. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה והלבשה תחתונה.

החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.

לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון הלקוח. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.


73. ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, בטלפון למוקד, באתר (באמצעות ערוץ "צור קשר" או צ'ט עם נציג) ובאמצעות וואטסאפ בטלפון 052-7986644.


74. שופרסל תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. שופרסל לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.


75. הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית.


76. ככל שהלקוח יבקש כי הספק יתקין לו את המוצר שנרכש (ככל שהתקנה היא רלוונטית), תהיה ההתקנה כפופה לתשלום דמי התקנה ישירות לספק המוצרים על פי תנאיו. 


77. שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי ספקי המוצרים ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.

 
 
 

אחריות

 


78. שופרסל אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח שופרסל Online ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בשופרסל Online ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בשופרסל Online וכד'. 

 


79. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לשופרסל ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 


80. הלקוח פוטר את שופרסל מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 


81. שופרסל לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 


82. שופרסל לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 


83. שופרסל לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו בשופרסל Online ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לשופרסל או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין. 


84. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא שופרסל בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

 

 

 

החוק החל ותניית שיפוט

 

 

85. על ההתקשרות בין הלקוח לבין שופרסל במסגרת שופרסל Online ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 

 


86. שופרסל והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד. 

 

 

 

אבטחת האתר 

   

87. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

87.1 חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

87.2 בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

87.3 שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

שופרסל תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

 

 

פרטיות

  

88. בהצטרפותו לשירותי אונליין ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של שופרסל בע"מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, שופרסל תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של שופרסל.

בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת שופרסל בע"מ תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.

שופרסל אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברה המועדון על-פי שיקול דעתה של שופרסל.

על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין שופרסל תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.


89. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לשופרסל בכתב בהתאם להוראות כל דין. 


90. שופרסל תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

 


הזכויות של שופרסל באתר


92. הקניין הרוחני בשופרסל Online, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של שופרסל, או של צדדים שלישיים ששופרסל קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 


93. שופרסל שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 


94. השמות שופרסל, שופרסל Online ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של שופרסל הם בבעלות מלאה ובלעדית של שופרסל, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 


95. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד. 


96. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב משופרסל.

 


(עדכון 24.3.2021)