דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2) דלג לתפריט (מקש קיצור 3) דלג לדף הבית (מקש קיצור 4)

משקיעים

שופרסל, אשר נוסדה בשנת 1958, הינה הרשת הקמעונאית הגדולה בישראל.

החברה פועלת בשלושה מגזרי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים - מגזר הקמעונאות, מגזר הנדל"ן ומגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי. מניות החברה ואגרות החוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א. מניית החברה כלולה במדדים שונים ובהם ת"א-90 ות"א 125, במדד תל דיב ובמדד מעלה. החברה מדורגת בדירוג A על ידיS&P מעלות.

בעלת השליטה בחברה הנם חברת השקעות דיסקונט מקבוצת אי די בי, ויתרת מניות החברה מוחזקות על ידי הציבור בבורסה.

שופרסל פועלת להשאת ערך לכלל מחזיקי העניין שלה ולמשקיעים בניירות הערך שלה. השאת ערך זו מושגת על ידי אסטרטגיית מובילות וצמיחה, תוך הובלת שוק באמצעות הצעת ערך הוגנת ואיכותית לצרכן. החברה פועלת לקידום חדשנות, איכות, שירות ללקוח וכן להתייעלות וניהול הוצאות תוך שיפור תהליכי עבודה תפעוליים ולוגיסטיים.